Stabiele grondstoffen- prijzen koelen inflatiedruk

De vooruitzichten van stabiele grondstoffenprijzen in 1989 kunnen de wereldwijde inflatiedruk doen afnemen, zo stellen ekonomen van de Lloyds Bank. Volgens de ekonomen zullen de grondstoffenprijzen - zonder de olieprodukten - licht toenemen tijdens de eerste helft van '89, door steviger prijzen voor voedsel en metalen. Die opwaartse trend kan echter in de tweede helft omslaan, zodat de prijzen over heel '89 ongeveer stabiel zullen blijven. De producenten van grondstoffen zullen hun handel met de rest van de wereld zien verzwakken dit jaar, in tegenstelling tot '88 toen de grondstoffen - steeds zonder de olieprodukten - met een goede 23% duurder (in dollars uitgedrukt) werden.