Stabiele lange termijn rente houdt mini-crash voorlopig tegen

"Ca passe ou ¸a casse', aldus het kommentaar van een financieel analist vorige week zaterdag na afloop van de toespraak van Roland Leuschel op de dag van de Vlaamse Federatie van Beleggingsklubs. Leuschel waarschuwde daarin voor het gevaar van een mini-crash. Sedert een goede anderhalve maand aarzelen de belangrijkste aandelenmarkten inderdaad tussen hoop en vrees. Het rentemodel waarmee wij de gebeurtenissen op de beurzen in een rationeel verband trachten te vatten, geeft sedert het derde kwartaal van vorig jaar verdeelde signalen. Op grond van de evolutie van de korte termijn rente hadden de aandelenmarkten reeds een mini-crash moeten meemaken. Het eigenaardige aan de huidige mix van omstandigheden is echter dat de markt zich van de korte termijn rentebewegingen niet veel aantrekt. Men kijkt over het ravijn heen en houdt zich vast aan de vrij stabiel blijvende lange termijn tarieven. Vooral in Wall Street en Londen blijft men op grond van die relatie binnen de limieten van een rationeel stelsel. Dat houdt echter ook de verwittiging in dat niet veel opwaartse beweging in de lange termijn rente nodig is om het precaire bouwsel te doen kraken.