Advertentie
Advertentie

Stabiliteitspact is zegen voor Vlaanderen

Op de jongste Europese top in Dublin keurden de Europese regeringsleiders een stabiliteitspact goed ter begeleiding van de Europese Muntunie. Het stabiliteitspact legt aan de landen die deelnemen aan de EMU een strakke budgettaire discipline op. Die moet mogelijke risico's op wanbetaling voorkomen en zoveel mogelijk vermijden dat excessieve tekorten het financiële systeem van de muntunie verstoren. Concreet verplicht het stabiliteitspact de deelnemende landen, op straffe van boete, om hun begrotingstekort onder de 3 procent van het BBP te houden. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan daar van afgeweken worden.