Advertentie
Advertentie

StabiliteitstestJim Lannoo

De Europese Commissie start procedures tegen Duitsland en Frankrijk wegens hun oplopend begrotingstekort. Beide economische grootmachten van de eurozone kampen met een almaar stijgend deficit. Duitsland ziet zijn tekort dit jaar stijgen tot 3,8 procent van het bruto binnenlands product (BBP), het Franse tekort dreigt volgend jaar aan te dikken tot 2,9 procent van het BBP.Tegen Berlijn start de Commissie een procedure wegens een buitensporig tekort. Frankrijk krijgt een vroege waarschuwing van de Commissie. De twee procedures dienen om de EU-landen te dwingen hun begrotingstekort onder 3 procent van het BBP te houden. Dat is de maximumgrens die het EU-Stabiliteitspact oplegt. Dat pact legt de EU-landen een begrotingsdiscipline op om de euro stevige fundamenten te bezorgen.De twee procedures zijn een belangrijke test voor de geloofwaardigheid van het Stabiliteitspact. Totnogtoe startte de Commissie alleen tegen kleine landen, zoals Ierland en Portugal, een procedure. Een eerdere poging om Duitsland op te vingers te tikken, mislukte. In januari wou de Commissie Duitsland een vroege waarschuwing geven. Maar toen veegden de EU-ministers van Financiën die vermaning van de tafel. Dat gebeurde onder druk van de Duitse bondskanselier, Gerhard Schröder, die in volle verkiezingscampagne zat.Nu de twee grootste landen van de eurozone in het beklaagdenbankje zitten, is het belangrijk dat de procedures correct toegepast worden. Want de procedures zijn het enige wapen dat de EU bezit om een lidstaat tot begrotingsdiscipline te dwingen. Vooral de correcte toepassing van de zwaardere procedure tegen Duitsland is essentieel om de geloofwaardigheid van het Stabiliteitspact en dus van de euro te verzekeren. Het begin van de procedures wakkert naar alle waarschijnlijkheid ook het debat aan over de toepassing van het Stabiliteitspact. Frankrijk en Duitsland pleitten vorige week nog voor een verfijning van het pact. Er zou volgens hen niet alleen rekening gehouden moeten worden met het begrotingstekort. Ook factoren als inflatie en werkgelegenheid zouden in rekening gebracht moeten worden.Dat het Stabiliteitspact voor verbetering vatbaar is, klopt ongetwijfeld. Maar een dergelijke aanpassing vergt tijd, studie en overleg tussen de EU-landen. De spelregels aanpassen terwijl het spel bezig is en een belangrijke speler in nesten zit, is een slecht signaal.Duitsland was indertijd de grote pleitbezorger van het Stabiliteitspact en wou een bindende norm voor het begrotingstekort. Die norm moet nu onverminderd toegepast worden op het grote Duitsland. Want met een voorkeursbehandeling voor Duitsland, zoals begin dit jaar, maak je van de coördinatie van het economische beleid in de eurozone een lachertje.