Stabiliteitswerkenvoor alle zonevreemdeconstructies mogelijk

(tijd) - Instandhoudings- en onderhoudswerken die betrekking hebben op de stabiliteit, moeten aan alle vergunde zonevreemde constructies kunnen worden uitgevoerd, dus ook aan landbouwbedrijven. Dat zegt het Arbitragehof. Het vernietigde gisteren een bepaling in een decreet van het Vlaams Parlement dat zulke werken beperkt tot woningen of gebouwen.