"Stad Antwerpen leidt renovatie Het Eilandje'

Morgen praten gemeenschapsminister voor ruimtelijke ordening Beysen en zijn kollega, de Antwerpse schepen Mangelschots, over hun verschillende visie op de toekomst van het herwaarderingsgebied Het Eilandje in de voorhaven van Antwerpen. Tijdens een perskonferentie gisteren beklemtoonde Mangelschots dat de Stad Antwerpen sowieso de leiding over het projekt voor stadsvernieuwing wil nemen. Minister Beysen wilde geen kommentaar kwijt op deze uitlating.