Stad Brussel verkoopt erfpacht WTC-toren

BRUSSEL (belga) - De gemeenteraad van Brussel besliste gisteren het terrein waarop WTC-toren 1 is gebouwd en waar tot 14 januari 2068 een erfpacht op rust, te verkopen. Een partikuliere onderneming, van wie de naam niet werd genoemd, betaalt voor de grond 150 miljoen frank. De stad heeft zich kontraktueel wel van de inning van de opcentiemen op de onroerende voorheffing tot 2068 verzekerd. In 1985 had Brussel al het terrein waarop de bouw van een tweede WTC-toren was gepland, voor 237 miljoen frank aan de Belgische staat verkocht. De 150 miljoen frank moeten meehelpen het deficit van de hoofdstad weg te werken in het kader van een saneringsplan.