Stadsvernieuwingsprojectenvoor 25 miljoen euro vastgelegd

(tijd) - De Vlaamse regering keurde gisteren voor 25 miljoen euro stadsvernieuwingsprojecten goed. Het gaat om projecten ingediend door Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Sint-Niklaas, Brugge, Eeklo en Vilvoorde. Het zijn publiek-private samenwerkingsformules (PPS), die volgens de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Paul van Grembergen , tot investeringen van meer dan een half miljard euro in de vernieuwing van de stadskernen kunnen leiden.