Stadsvlucht uit Gent

(tijd) - De stadsvlucht uit Gent is over zijn hoogtepunt heen. Dit is één van de konklusies van het rapport over het "socio-ekonomisch profiel van Gent en zijn stadsgewest' dat door de Gentse dienst voor ekonomische ontwikkeling en tewerkstelling werd opgesteld. Volgens het rapport kan dit worden afgeleid uit de toename van het aantal bouwaanvragen. Vermoedelijk is deze evolutie te danken aan de inspanningen die de stad zich heeft getroost in het domein van de stadskernvernieuwing. Naast de stadsvlucht had Gent de voorbije 20 jaar te lijden van een dalend gemiddeld inkomen.