Stage lerarenopleiding veel te kort

(tijd) - Veel te korte stages, een gebrekkige toepassing van nieuwe onderwijsvormen, een te grote klemtoon op kennis in vergelijking met het leren leren en onvoldoende aandacht voor taal- en computervaardigheden. Dat zijn enkele van de tekorten in de opleiding van leerkrachten in Vlaanderen. Ze staan in het eindverslag Lerarenopleiding in Vlaanderen 2000-2001.