Stakers in stukgoed Rotterdamse haven gaan opnieuw aan het werk

ROTTERDAM (hpa) - De stakingen in de Rotterdamse haven zijn voorbij. Na vier weken van stakingsakties hebben de Vervoersbonden FNV en CNV en de havenwerkgeversvereniging SVZ een onderhandelingsresultaat bereikt. In afwachting van goedkeuring van het resultaat hebben de vakbonden de akties opgeschort. Om na vier weken tot overeenstemming te kunnen komen, moesten beide partijen water bij de wijn doen, waardoor het akkoord bol staat van kompromissen. Bonden en werkgevers zijn elkaar beurtelings tegemoetgekomen. Zo hebben de bonden de gevraagde 14% loonstijging niet binnengehaald, maar genoegen genomen met de door de werkgevers maximaal beschikbaar gestelde loonruimte van 11,23% in twee jaar. "Maar die hebben we dan ook volledig geclaimd', aldus een woordvoerder van de Vervoersbond FNV.