Stakers willen niet praten met Peugeot

PARIJS (reuter) - De vakbonden hebben laten weten dat ze niet bereid zijn om te gaan praten met Peugeot zolang het geen echte onderhandelingen betreffen. De bonden wilden het voorstel om te praten wel voorleggen aan hun leden, maar die hebben inmiddels hun weigering al laten blijken. Voorzitter Calvet van Peugeot had - klaarblijkelijk onder druk van de regering - eerder voorgesteld om aan tafel te gaan zitten. Calvet wilde echter dat de bezetting van de fabrieken eerst opgeheven zou worden.