Staking bij BN Manage duurt voort

CHARLEROI (belga) - De arbeiders en bedienden van BN Eurorail in het Henegouwse Manage hebben vrijdag beslist hun sinds dinsdag ingezette stakingsaktie onverminderd voort te zetten. Ze protesteren tegen de aangekondigde aanwerving van twee direkteurs terwijl de direktie in volle discussie is over een beperking van de loonkosten. Oorspronkelijk had het personeel ermee ingestemd terug aan het werk te gaan, op voorwaarde dat de direktie een buitengewone ondernemingsraad zou samenroepen. Dat gebeurde, maar de direktie weigerde de agendapunten van de personeelsdelegatie ter bespreking te nemen (de interne kommunikatie en onmiddelijke onderhandelingen over de werkzekerheid). Daarop werd een nieuwe personeelsvergadering bijeengeroepen. In geheime stemming sprak 57,3 procent van de werknemers zich uit voor het voortzetten van de staking, gekombineerd met een bedrijfsbezetting. Dat laatste houdt in dat de kaders niet meer in de fabriek worden toegelaten.