Staking Franstalig onderwijs lijkt te verzwakken

(belga/tijd) - Er zijn tekenen dat de stakingsbeweging in het Franstalig secundair onderwijs over haar hoogtepunt heen is. Een nieuwe stakingsdag gisteren had maar een beperkt succes. De onderwijsbonden beslissen vandaag over het al dan niet voortzetten van de acties. Maar gisteren vroeg de socialistische onderwijsbond al 'dringend' nieuwe onderhandelingen.Eergisteren waren de leerkrachten er samen met sympathiserende jongeren en syndicalisten nog in geslaagd om de 1-meivieringen van de PS grondig te verstoren. Maar gisteren bleek dat een nieuwe stakingsoproep zeer ongelijk werd opgevolgd. Volgens gegevens van de onderwijs-administratie werd in de helft van de Brusselse scholen normaal les gegeven. In het officieel onderwijs zou het aantal stakers lager dan 20 procent gelegen hebben. In het vrij onderwijs zou zelfs de 10 procent niet gehaald zijn. Ook in andere provincies zoals Waals Brabant, Luik en Namen lag het aantal stakers, vooral in het katholiek onderwijs, laag. Soms ging het maar om 5 procent.