Advertentie
Advertentie

Staking in Duits staal nakend

DORTMUND (reuter) - De Duitse staalarbeiders lijken massaal te zullen instemmen met het uitroepen van een staking. IG Metall, de vakbond van de staalwerkers, gaf zijn leden de mogelijkheid om bij geheime stemming al dan niet in te stemmen met een staking als protest tegen de weigering van de werkgevers in te gaan op de looneisen van de vakbonden. Volgens vakbondskringen zou niet minder dan 90% van het personeel van Hoesch ingestemd hebben met de staking. De komende dagen zal in andere bedrijven gestemd worden over het al dan niet voeren van akties. IG Metall moet een meerderheid van 75% van de stemmen halen vooraleer hij een staking kan uitroepen.