Advertentie
Advertentie

Stakingsaanzegging bij DAT

BRUSSEL (belga) - De socialistische bediendenbond BBTK-Setca heeft een stakingsaanzegging ingediend bij DAT, een dochtermaatschappij van Sabena. De stakingsaanzegging verstrijkt op maandag 11 april. De BBTK-Setca stelt dat de Sabena-direktie sinds verscheidene maanden een beroep doet op een Nederlandse firma in plaats van op DAT, waardoor deze laatste in moeilijkheden dreigt te komen. Herhaalde malen hebben de personeelsafgevaardigden de direktie van DAT en van Sabena om uitleg gevraagd over hun toekomst. Geen enkele keer kregen zij antwoord op hun precieze vragen. Daarom besloot de socialistische bediendenbond de stakingsaanzegging in te dienen.