Stakingsdreiging in Waalse suiker

In de suikerfabrieken van Wanzé, Borgworm en Longchamps (in feite allemaal plaatselijke bedrijven waar de bieten en basisgrondstoffen voor de Tiense Suikerrafinaderij worden behandeld) is het werk hervat. De werkhervatting kwam er na twee dagen werkonderbreking die het gevolg was van beëindigen van het arbeidskontrakt van een FGTB- vakbondsmilitant door de direktie. Daarop hadden de 22O werknemers het werk neergelegd.