Stalen buizen uit Oost-Europa worden van de EG-markt geweerd

BRUSSEL (tijd) - De bescherming van de eigen staalmarkt tegen goedkopere invoer uit centraal- en Oost-Europa vormt een van de basiselementen van het plan dat de EG-kommissie gisteren voorstelde (pagina 1). In dat verband besliste de Europese kommissie een voorlopig anti-dumpingrecht te heffen op de invoer van naadloze buizen en pijpen, van ijzer of niet-gelegeerd staal, uit Hongarije, Polen, Tsjechoslovakije en Kroatië. De maatregel geldt reeds sinds 15 november, behalve voor Kroatië dat wegens de oorlogssituatie nog even respijt krijgt.