Advertentie
Advertentie

Stamcelonderzoek is niet immoreel

Onderzoek naar embryonale stamcellen kan nieuwe behandelingen opleveren voor ziekten als diabetes, parkinson en alzheimer. Het onderzoek is evenwel heel controversieel. Wie gelooft dat het menselijke embryo al vanaf het eerste stadium een absolute morele waarde heeft, vindt embryonaal stamcelonderzoek moreel onaanvaardbaar en stelt het gelijk aan 'het vernietigen van menselijk leven'. Voor JOHAN BRAECKMAN en ELINE COMER is embryonaal stamcelonderzoek wel degelijk ethisch gerechtvaardigd.