Advertentie
Advertentie

Stamcelterminologie

STAMCELLEN: Basiscellen die zichzelf kunnen transformeren in andere celtypes (hart-, beender-, spier- en huidcellen)EMBRYONALE STAMCELLEN: Sommige cellen van embryos hebben de unieke eigenschap zich te kunnen transformeren in elk mogelijk type cel van het lichaam en worden pluripotent genoemd. De embryos zijn meestal overschotten van een in vitro vruchtbaarheidsbehandeling. In hun immature staat voor de transformatie in een ander type cel kunnen ze zichzelf telkens opnieuw reproduceren. VOLWASSEN STAMCELLEN: Worden teruggevonden in volwassen weefsel van kinderen en volwassenen. Deze cellen hebben een meer gespecialiseerde functie en geven een meer specifiek celtype. Ze worden multipotent genoemd ze kunnen zich enkel differentiëren in celtypes die voorkomen in de organen waarin ze zich bevinden en worden gebruikt als vervangstukken voor beschadigde of afgestorven cellen.