'Standpunt van één globaal model is onhoudbaar'

LEUVEN (tijd) - 'Economen hebben lange tijd algemene modellen gebruikt voor de verschillende economische markten, ervan uitgaande dat het enige verschil tussen die markten te maken heeft met meetbare invloedsfactoren. Deze opinie is vandaag onhoudbaar. We moeten afstappen van het begrip van één exact model en overstappen naar de notie van een modellenfamilie. Het nadeel van deze theorie is dat ze geen eenduidig resultaat of voorspelling geeft. In de plaats biedt ze een wolk van mogelijke resultaten.'Aan het woord is John Sutton, professor aan de London School of Economics en een van de belangrijkste onderzoekers op het vlak van de industriële economie. Sutton neemt afstand van de economen die de buitenwereld in één allesomvattende theorie trachten samen te ballen, zoals de grondleggers Alfred Marshall en Paul Samuelson. 'De volgers van deze traditionele opvatting brengen alle relevante invloedsfactoren in een model en hopen dan dat alle niet beschouwde parameters te herleiden zijn tot een ruis van statistische fouten', zegt Sutton. 'De wereld is echter veel complexer dan dat. De lijst van relevante zaken kan echter zeer lang zijn. Bovendien zijn er heel wat onmeetbare factoren die nochtans een belangrijke invloed hebben op het resultaat. Het vakgebied van de industriële organisatie geeft ons oneindig veel voorbeelden van deze onmeetbare paramaters.'