START noopt VS niet tot eliminatie kernwapens

BRUSSEL (belga) - Het START-verdrag over de beperking van de strategische kernwapens, dat op 31 juli werd ondertekend door de Verenigde Staten en de Sovjetunie, zal volgens Amerikaanse funktionarissen geen vernietiging van Amerikaanse ballistische raketten of van kernkoppen met zich meebrengen. Dit heeft de Amerikaanse krant The Washington Post vernomen van regeringsfunktionarissen die anoniem wensen te blijven. Het START-verdrag werd vorige maand op de top Bush-Gorbatsjov in Moskou met veel officieel vertoon ingehaald als het eerste ontwapeningsakkoord dat zou leiden tot een effektieve vermindering van de strategische kernwapens, die beide grote mogendheden in staat stellen elkaars grondgebied rechtstreeks te treffen.