Advertentie
Advertentie

Startbanen: geschoolde werknemers toch geen recht op banenkaart

Het aantal startbanen, dat een onderneming moet creëren, zal voortaan berekend worden op grond van het gemiddelde personeelsbestand van de werkgever tijdens het tweede trimester van het voorafgaande jaar en niet dat van 30 juni. Belangrijker is dat enkel de tewerkstelling van laaggeschoolde jongeren wordt beschouwd als een werkloosheidsperiode of als een periode van inschrijving als werkzoekende. Om later in aanmerking te komen voor andere banenplannen wordt zon periode immers vereist.