Startbanenbesluit miskent Vlaamse arbeidsmarkt

(tijd) - De Vlaamse minister van Werkgelegenheid, Renaat Landuyt, vraagt zijn federale collega, Laurette Onkelinx, een ontwerpbesluit ter uitvoering van de startbanenwet aan te passen en meer rekening te houden met de toestand op de Vlaamse arbeidsmarkt. Het Vlaams Economisch Verbond (VEV) zegt dat Onkelinx het Vlaamse startbanenbeleid torpedeert, omdat zij de Vesoc-afspraak, om de startbanen meteen open te stellen voor alle werklozen onder de 30 jaar, van tafel veegt.