Starten gemeenschappen met onderwijsdeficit?

In het kader van de komende begrotingsronde zal de regering ook de enveloppe aan middelen vastleggen die de gemeenschappen met de communautarizering van het onderwijs zullen meekrijgen. Volgens de eerste berekeningen op begroting bedraagt deze enveloppe 286 miljard, bij een strikte toepassing van de regeling terzake voorzien in het regeerakkoord. De behoeften, bij ongewijzigd beleid, worden voor 1989 echter geraamd op minimum 293 miljard. Met andere woorden, de gemeenschappen dreigen van bij de start opgezadeld te worden met een tekort van 7 miljard. Een tekort dat ze blijven meeslepen, aangezien de toekomstige onderwijsdotaties gebazeerd zijn op deze enveloppe.