StartMentor: totaalconcept voor pas gestarte ondernemers

Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, lanceerde zopas de StartMentor, een project voor ondernemers die maximaal twee jaar eerder opgestart zijn. StartMentor past in de peterschapsprojecten, ondersteund door de Vlaamse overheid. StartMentor geeft de pas gestarte ondernemer de kans op een gestructureerde manier ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen. In maandelijkse ervaringswerkgroepen ontmoeten de zeer jonge ondernemers in een vast team twintig andere nieuwe ondernemers, die geconfronteerd worden met vergelijkbare problemen en uitdagingen. Tegelijk beantwoorden experts met een ruime praktische ervaring alle individuele ondernemersvragen. Deelnemen kost 185, 92 euro (7.500 frank) per jaar. Er worden StartMentor-teams opgericht elke Vlaamse provincie. Inlichtingen: Unizo (tel.: 02/238.05.95), startmentor@kmonet.org, www.unizo.be/ovo.Exportdagen Afrika en het Midden-OostenTraditioneel vindt in december weer een nieuwe ronde exportdagen plaats. Op 4 en 11 december 2001 is het de beurt aan de economische vertegenwoordigers van Export Vlaanderen uit Afrika en het Midden-Oosten. Voor deze regio zijn de vertegenwoordigers uit Dubai, Riyad, Teheran, Beiroet, Tel Aviv, Casablanca, Tunis, Cairo en Johannesburg aanwezig. Ook tijdens deze editie worden workshops gecombineerd met gesprekken met de Vlaamse economische vertegenwoordigers.U kan een exemplaar van de mailing voor de exportdagen aanvragen op fax 02/504.88.91 of info@export.vlaanderen.be.Educatief verlof voor deeltijds werkendenDe mogelijkheid op educatief verlof voor bepaalde deeltijdse werkende werknemers liep af op 1 september 2001. De dienst educatief verlof van het ministerie voor Tewerkstelling en Arbeid deelt mee dat er een verlenging op komst is. Die zou retroactief van toepassing zijn vanaf 1 september 2001. De categorieën en voorwaarden worden wel wat aangepast. De regeling zou uitgebreid worden naar halftijdse werknemers die een beroepsopleiding volgen. De voorwaarde dat de lesuren zich moeten situeren tijdens de werkuren zou geschrapt worden. In de loop van deze week zou de website van de dienst educatief verlof (http://meta.fgov.be/) aangepast worden.Economisch woordenboek FransHet Instituut van Levende Talen (KU Leuven) meldt de publicatie van een economisch woordenboek (Dictionnaire dapprentissage du français des affaires - DAFA), waarvan de elektronische versie voorlopig gratis beschikbaar is. De DAFA is een vijftalig, multifunctioneel, productiegericht woordenboek. Het woordenboek beschrijft uitvoerig meer dan 3.000 kernbegrippen uit de economie en de zakenwereld, die in vijf talen vertaald zijn (Engels, Duits, Spaans, Italiaans en Nederlands) en 1.100 woordcombinaties en uitdrukkingen met duizenden voorbeeldzinnen. Er wordt veel aandacht besteed aan de differentiatie van synoniemen en aan woorden en uitdrukkingen die fluctuaties aanduiden. Voorts worden de belangrijkste regionale taalvarianten geregistreerd uit België, Frankrijk, Québec en Zwitserland. www.projetdafa.net voor de internetversie van het woordenboek, en www.didierfle.com voor inlichtingen over de papieren versie.