Stassen en Pira in running voor Agalev-leiding

(tijd) - Het partijbestuur van Agalev boog zich gisteravond over de officiele kandidaturen voor de opvolging van Jos Geysels en Luc Lemiengre aan het hoofd van de partij. Buiten de Vlaamse parlementsleden Jo Vermeulen en Dirk Holemans, meldde ook Kris Peeters zich als kandidaat. Kris Peeters is Agalev-schepen in Herentals. Voorts zijn Jos Stassen, Vera Dua en Ingrid Pira in de running, al hebben ze hun kandidatuur niet officieel ingediend. Na de zware verkiezingsnederlaag verving Agalev zijn twee ministers in de Vlaamse regering. Ludo Sannen en Adelheid Byttebier volgden Mieke Vogels en Vera Dua op. Maar ook politiek secretaris Jos Geysels en partijsecretaris Luc Lemiengre deden een stap opzij. Wissel Op het groene congres van 21 juni staat de wissel aan de partijtop op het programma. Dan wordt ook beslist over de koers van de partij, meer bepaald de samenwerking of kartelvorming met de sp.a. Het partijbestuur van Agalev boog zich gisteravond een eerste keer over de kandidaturen die zijn binnengekomen om Jos Geysels en Luc Lemiengre aan de top van de partij op te volgen. De partijraad van Agalev bespreekt zaterdag de opvolgingskwestie. Eerder lekte al uit dat Jo Vermeulen en Dirk Holemans kandidaat zijn. Zij zitten beiden in het Vlaams Parlement. Een andere officiele kandidatuur kwam binnen van Kris Peeters, Agalev-schepen in Herentals. Maar ook Jos Stassen is bereid de partijleiding in handen te nemen, als hem dat gevraagd wordt. Hij is officieel (nog) geen kandidaat. Agalev houdt er ook rekening mee dat de voormalige minister Vera Dua de fakkel overneemt van Jos Geysels, al wil ze daar zelf niet van weten. Voorts wordt er gedacht aan Ingrid Pira, de gewezen partijwoordvoerster en intussen burgemeester van Morstel. Maar ook zij is officieel (nog) geen kandidaat om Jos Geysels op te volgen. WVDV