'State of Waste' in Gent

(tijd) - In het Gentse Nieuwpoorttheater loopt het minifestival 'State of Waste'. Als ondertitel kreeg het evenement mee 'een festival rond fabels en optimisme in moeilijke tijden'.