Advertentie
Advertentie

Statische elektriciteitJohn Paul Rathbone

Toen 50 miljoen Amerikanen een maand geleden zonder stroom vielen, opperden verschillende Europese energiespecialisten dat zoiets nooit zou voorkomen aan deze kant van de Atlantische Oceaan. De geweldige stroompannes in Londen, Zweden, Denemarken en vorig weekend in Italie bewijzen hoe verkeerd die specialisten waren. Er zijn drie oorzaken voor de Europese stroommalaise: de liberalisering van de Europese elektriciteitsmarkten, een gebrek aan investeringen en een slechte regulering. De liberalisering van de markt heeft ertoe geleid dat verschillende landen hun markten hebben opengesteld voor buitenlandse concurrentie. Die openstelling gebeurt echter met verschillende snelheden waardoor flinke prijsverschillen bestaan. Italiaanse elektriciteit kost dubbel zoveel als Franse elektriciteit, die dan weer twee derde vertegenwoordigt van de prijs van Nederlandse elektriciteit. Energiehandelaars arbitreren die prijsverschillen maar sturen daardoor soms enorme hoeveelheden stroom via verouderde netwerken die niet voldoende capaciteit hebben. Als dan een overbelasting van een netwerk dreigt, wordt dat automatisch gesloten en kan een groot deel van de bevolking zonder elektriciteit vallen. Op termijn, naarmate de liberalisering van de elektriciteitsmarkt doorzet, zullen de prijzen in Europa een evenwicht bereiken. Daardoor zal de stroom evenwichtig verdeeld worden over de verschillende netwerken. Maar ondertussen moet Europa zich behelpen met oude en nieuwe netwerken. Het resultaat is een ramp. De oplossing lijkt voor de hand te liggen. Bouw meer grensoverschrijdende netwerken om overbelasting te vermijden. Maar dan rijst de vraag of een land als Italie voor zijn stroomvoorziening zo afhankelijk mag zijn van het buitenland. En dus moeten de verschillende Europese landen zelf meer reservecapaciteit opbouwen en meer elektriciteitscentrales opzetten. Maar dat is niet vanzelfsprekend, zeker als men weet dat de bouwvoorwaarden kunnen verschillen van regio tot regio en dat de regelgeving allerminst stabiel is. Het wordt dus zoeken naar de beste mix. Als dat niet lukt, is er nog altijd een laatste en drastische oplossing: als de stroom niet meer naar de mensen komt, zullen de mensen verhuizen om de stroom op te zoeken.