Statistische informatie over Europees toerisme

BRUSSEL (tijd) - De ministers van de EG-lidstaten die toerisme onder hun bevoegdheid hebben, gaven gisteren hun fiat aan een tweejarenprogramma voor het verzamelen en op mekaar afstemmen van statistische informatie over het toerisme in de Gemeenschap. Voor de financiering van dat programma wordt gerekend op bijdragen van de lidstaten en van geïnteresseerden.