Statoil bevestigt groeidoelstellingen

De Noorse olieproducent Statoil zal de ambitieuze groeidoelstellingen voor de komende jaren inlossen. Dat was de boodschap die de onderneming tijdens haar jaarlijkse Capital Markets Day aan de investeerders wou meegeven. Sommige investeerders bleven echter teleurgesteld achter omdat Statoil de langetermijngroeidoelstellingen niet verhoogde. Sinds het begin van het jaar presteerde de koers van Statoil beter dan de rest van de oliesector. De Noorse oliegroep klom 9 procent hoger in de lokale munt tegenover een gemiddelde stijging van 2 procent voor de rest van de Europese oliesector. Statoil is nagenoeg niet blootgesteld aan de raffinagesector waar, zeker in Europa, de marges zich nog steeds op zeer lage niveaus bevinden. Met een winstdaling van 30 procent kwamen de resultaten een stuk sterker uit dan het sectorgemiddelde. Maar de markt had nog beter verwacht, want begin mei moest de markt in twee dagen tijd 6,25 procent prijsgeven. Een tweede katalisator voor de koers was de jaarlijkse Capital Markets Day. Vaak verhogen de ondernemingen tijdens deze dagen hun langetermijndoelstellingen waardoor de aandelenkoers nieuwe impulsen krijgt. Niets van dat bij Statoil. Wel maakte de onderneming de analisten en investeerders duidelijk dat ze op koers zit om de vooropgestelde productiedoelstellingen in te lossen.De Noorse groep beklemtoonde de kwaliteit van de huidige olie- en gasvelden en herhaalde de ambities om tot 2007 een organische groei te realiseren van jaarlijks 4 procent. Ook het succes van efficiëntieverbeteringen op bestaande productieplatformen werd onderstreept. In een studie van McKinsey over de operationele efficiëntie op boorplatformen, waarbij tevens rekening werd gehouden met regelmatigheid, komt Statoil nu uit op nummer 2 op een totaal van 17, tegenover de dertiende plaats een jaar geleden. Statoil valt voor zijn productie grotendeels terug op een mature en zeer langzaam groeiende productiebasis. Voor de groei van de olie- en gasproductie is de onderneming op iets langere termijn vooral gefocust op olie- en gasvelden buiten Noorwegen. Voor 2004 schat de onderneming het aandeel van de internationale productie op 10 procent. Tegen 2012 hoopt de onderneming dit aandeel op te drijven tot 40 procent. Vooral het in gebruik nemen van nieuwe velden vanaf 2004 moet hiertoe bijdragen. Hoewel de onderneming erin slaagde het vertrouwen van de markt te winnen, bleven sommige investeerders en analisten in de kou staan. Er werden geen bijkomende kostenbesparingen bekend gemaakt en de return op het gemiddeld ingezet kapitaal werd niet opwaarts herzien. Vandaar de negatieve koersreactie van 69 tot 67 Noorse kroon.Ondanks de licht betere koersprestatie dan de rest van de sector over de laatste maanden blijft Statoil met een aanzienlijke discount noteren tegenover de grotere oliebedrijven. De groeidoelstellingen realiseren kan deze kloof kleiner maken. Nieuwe impulsen voor de koers zullen echter afkomstig moeten zijn van opwaartse bijstellingen door de analisten van de verwachte winst per aandeel. Met dollarinkomsten die almaar minder waard worden in Noorse kronen zit dat voorlopig niet in de kaarten. KDL