Statoil-lening met KB Lux moest roerende voorheffing milderen

(tijd) - De inval van de gerechtelijke speurders bij het coördinatiecentrum van de Noorse oliegroep Statoil en de Kredietbank, stootte gisteren op enige verbazing. Volgens specialisten gaat het om een intragroepslening van Statoil die zo opgezet werd dat er geen roerende voorheffing moest betaald worden. Van 'witwassen' is geen sprake, heet het. Het gerecht zegt dat de inval past in de zoektocht naar 'fiscale fraude in de brede zin van het woord'.De inval van de ploeg van onderzoeksrechter Jean-Claude Leys bij de hoofdzetel van KB, het KB kantoor in Diegem en het coördinatiecentrum van Statoil, maakt deel uit van het onderzoek naar KB Lux. Afgelopen zomer raakte bekend dat het gerecht een onderzoek opende naar mogelijke mechanismen bij de KB en Crédit Général in verband met 260 gevallen van zogenaamde 'back-to-back'-leningen. De leningen hebben een brutobedrag van 28 miljard fr. Een back-to-back-lening is in principe verdacht omdat ze frequent gebruikt wordt om 'discreet' geld naar boven te brengen onder vorm van een lening.