Status-quo is geen optie

De betoging van morgen spitst zich toe op het loopbaaneindedebat. Het brugpensioen is daarbij het symbooldossier geworden. De vakbonden willen niet dat geraakt wordt aan de 'verworvenheden' in het socialezekerheidsstelsel. Een status-quo staat op lange termijn evenwel gelijk aan een ineenstorting van het stelsel, meent KOEN DE LEUS.