Statutair kongres

Hoe uitzichtlozer een politiek probleem is, hoe langer politici er zich uiteraard het hoofd op breken. Dit heeft als vervelend nevenverschijnsel dat de politici steeds meer van de realiteit gaan vervreemden, zich steeds meer in een louter teoretische denkwereld opsluiten. De uiteindelijke oplossing die dan, na veel politieke hersengekronkel, bereikt wordt blijkt steevast een hopeloos ingewikkelde konstruktie te zijn, die intellektueel misschien spitsvondig kan genoemd worden, maar die bij de konfrontatie met de realiteit als een zeepbel uiteenspat.