Advertentie
Advertentie

Stedebouwvademecum handleiding voor optreden tegen bouwinbreuken

(tijd) - Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Eddy Baldewijns stelde zopas de editie 1997 voor van het Stedebouwvademecum, dat moet bijdragen tot het naar behoren optreden bij bouwinbreuken. In het 'ten geleide' van het vademecum wordt benadrukt dat een werkelijke trendbreuk in de ruimtelijke ordening een efficiënte en effectieve handhaving van de wet vereist. 'Het is mede de handhaving die in het verleden maar al te vaak te wensen overliet.'Het vademecum kan volgens Baldewijns politie en rijkswacht helpen, maar kan ook van nut zijn voor magistraten en advocaten, die regelmatig met bouwovertredingen te maken krijgen. Ook de burgers kunnen in het vademecum aan de hand van een aantal concrete gevallen antwoorden vinden op vele vragen. Wat zegt de wet bijvoorbeeld over permanent wonen in recreatiegebieden, wie kan overtredingen vaststellen, wat zijn dan de sancties, hoe verloopt de bewijsvoering, enz.