Advertentie
Advertentie

Stedelijk gebied Aalst staat model voortoepassing van Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

(tijd) - Met het opstarten van het vooroverleg begint binnenkort de officiële procedure voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het regionaalstedelijk gebied Aalst. De Carnavalstad en haar omgeving worden daarmee het eerste gebied waarvoor de Vlaamse overheid, in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, de gewenste ruimtelijke structuur in een uitvoeringsplan vastlegt. Ook op andere vlakken komt de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geleidelijk op kruissnelheid.