Steeds meer Belgische bedrijven vragen rating

(tijd) - In 2001 hebben wij meerdere aanvragen ontvangen van Belgische bedrijven om ze een kredietrating toe te kennen, stelt Emmanuel Dubois-Pelerin, directeur bedrijfsratings bij S&P. De banken zijn immers minder gemakkelijk bereid kredieten toe te staan, zodat de bedrijven verplicht zijn zich meer op de kredietmarkten te richten. Dat verschijnsel doet zich trouwens ook elders in Europa voor.