Steeds meer Belgische verzekeraars verlieslatend

BRUSSEL (tijd) - "Het jaar 1989 was géén goed jaar voor de Belgische verzekeringssektor. Voortgaand op de grote schade-uitkeringen voor stormschade en arbeidsongevallen lijkt 1990 al niet veel beter uit te vallen. De positieve resultaten van de verzekeringsmaatschappijen zijn bovendien grotendeels het gevolg van de aanwending van de latente reserves die binnen de onderneming bestaan. Dat lapmiddel zal in de toekomst echter niet meer volstaan. Bovendien zijn steeds meer verzekeringsondernemingen verlieslatend.'