Advertentie
Advertentie

Steeds meer gespecialiseerde vrachten op lichtere voertuigen

Sommige transporteurs zouden hun reservewielen durven thuis laten om gewicht te besparen. Hoe minder hun wagenconstructie weegt, hoe meer kilo's vracht ze mee kunnen nemen. In één rit meer kunnen vervoeren scheelt flink inzake rendabiliteit. De constructeurs hebben dat begrepen en maken almaar lichtere wagens. De vraag rijst of de veiligheid dan nog even hoog is. Verkeersveiligheidsdeskundigen wijzen er ook op dat vandaag de bedrijfsvoorraden zich op de weg bevinden. De eisen inzake aangepaste bewaar- en vervoeromstandigheden zijn daardoor zo geëvolueerd dat constructeurs van vrachtwagens, aanhangers, opleggers en andere koetswerken steeds meer gespecialiseerde eenheden bouwen voor al even gespecialiseerde vervoerders.Chemische producten worden vervoerd zoals chocolade, bier of auto-onderdelen, maar de specialisatie zet zich nu zeer sterk door bij de transporteurs. Zij nemen steeds meer taken van opslag- en voorraadbeheer over, wat voor gevolg heeft dat hun voertuigen zowat rijdende voorraadkamers worden, die de producten in de beste omstandigheden moeten kunnen opvangen. Vooral bij bulkproducten leidt dat tot specifiek aangepaste constructies.