Advertentie
Advertentie

Steeds meer gezinnen tellen twee of drie kinderen

(tijd) - De uitkeringen voor kinderbijslag gaan in bijna de helft van de gevallen nog altijd naar gezinnen met één kind. Maar er is een dalende trend, ten voordele van gezinnen met meerdere zonen of dochters. Vooral gezinnen met twee of drie kinderen zijn in opmars. Zij vertegenwoordigen nu respectievelijk 36 en 12 procent van de gezinnen die kinderbijslag ontvangen. Dat blijkt uit de jongste statistieken van de Rijksdienst voor Kinderbijslag van Werknemers (RKW).De gezinnen die van de RKW of van een van de bij de RKW aangesloten kinderbijslagfondsen een uitkering krijgen, hebben gemiddeld 1,77 kinderen. Maar naargelang de sociale groep zijn er grote verschillen. Werklozen en invaliden hebben doorgaans meer kinderen, maar die trend daalt. Dat in tegenstelling tot gezinnen van gepensioneerden die recht hebben op kinderbijslag. Zij hebben minder kinderen dan gemiddeld, maar er is een stijging merkbaar.