Steeds meer investeringen voor niet-OESO-landen

(tijd) - De niet-lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ontvingen vorig jaar 35 procent van alle directe buitenlandse investeringen tegen 20 procent in 1990. De omvang van de uitgaande DBI is gestegen van 25 miljard dollar in 1973 naar 315 miljard in 1995, een toename met 1.270 procent. De wereldhandel groeide in dezelfde periode met 752 procent.Dat schrijft de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in het woensdag gepubliceerde rapport 'Handel en de directe buitenlandse investeringen'.