Steeds meer kankerpatiëntenkunnen eindjes niet aan elkaar knopen

(tijd) - Steeds meer kankerpatiënten hebben het financieel moeilijk. Vorig jaar ontving het sociaal fonds van de Vlaamse Liga tegen Kanker maar liefst 1.529 aanvragen voor financiële hulp. De vakgroep medische sociologie van de VUB analyseerde de aanvragen van 540 kankerpatiënten in 1998 en kwam tot de conclusie dat een kwart van de aanvragers onder de armoedegrens leeft. De gemiddelde ziektekosten van de patiënt bedraagt 84.502 frank over maximum een jaar.