Steeds meer obligatiehouders komen op voor hun rechten

(tijd) - Steeds meer obligatiehouders wiens obligaties waardeloos werden, verenigen zich en trachten een vergoeding te bekomen van de instelling die hen de stukken verkocht. Met wisselend sukses, hoewel in een aantal recente gevallen de obligatiehouders gelijk kregen.Dat een financieel tussenpersoon het ook niet kan helpen dat een bedrijf/emittent aan de andere kant van de wereld over de kop gaat, klinkt aannemelijk. Wel mag en moet van de financiële instelling verwacht worden dat zij haar kliënteel zoveel mogelijk informatie geeft over de belegging in kwestie, zowel over de aard van de effekten als over de debiteur die ze uitgeeft.