Advertentie
Advertentie

Steeds meer wetten regelen invordering schulden

Nieuwe Europese en Belgische wetgeving zal in toenemende mate bepalen hoe bedrijven onbetaalde vorderingen op bedrijven en consumenten kunnen innen. Tegen uiterlijk 8 augustus moet de Europese richtlijn die de betalingachterstand van bedrijven regelt omgezet zijn in Belgische wetgeving. Het federale parlement behandelt een wetsontwerp dat de minnelijke invordering van consumentenschulden regelt. En de Europese Commissie wil een nieuwe richtlijn inzake consumentenkrediet.Kris Barrezeele