Steeds nijpend tekort aan vrachtwagenchauffeurs in ons land

(tijd) - In ons land is er steeds en dat sedert vijf jaar een nijpend tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Daarom zullen door de SAV, afkorting van Syndikaat der Aurocamions van Oost-Vlaanderen , verscheidene initiatieven worden genomen naar de overheid toe en ligt de beste mogelijkheid van rekrutering in het systeem van opleiding van deeltijds leren en werken. In navolging van andere sektoren zal men dus het onderwijs beïnvloeden en systemen uitwerken ter bevordering van de tewerkstelling.