Steekkaart

De Congreszuil staat op het Congresplein aan de Brusselse Koningsstraat. De zuil werd gebouwd tussen 1850 en 1859. Zij dient als eerbetoon aan het Nationaal Congres, dat plaatshad van november 1830 tot februari 1831. Dat Congres had als hoofdopdracht een grondwet op te stellen voor de nieuw opgerichte staat België. De Belgische regering was via de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Charles Rogier, de opdrachtgever voor het bouwwerk. Ook nu nog is de federale overheid via de Regie der Gebouwen de eigenaar van het monument. De Congreszuil is vooral bekend als gedenkplaats voor de gesneuvelden tijdens oorlogen en conflicten. In 1922 werd voor de Congreszuil het graf van de Onbekende Soldaat ingehuldigd. Sindsdien worden er jaarlijks op 11 november de doden van de oorlogen herdacht. Sinds 1998 is die herdenking uitgebreid tot alle Belgen die voor de vrede gestorven zijn.