"Steenbakkerijen vormen een alibi voor stortplaatsen'

BRUSSEL (tijd) - Een aantal bedrijven exploiteren steenbakkerijen of kopen ze op om de ontgonnen kleiputten om te vormen tot stortplaatsen. Dat is immers veel winstgevender dan de oorspronkelijke aktiviteit. Deze beschuldiging is afkomstig van de Bond Beter Leefmilieu (BBL), die een onmiddellijk ingrijpen van de overheid vraagt.