Stefaan de Clerck komt versterkt uit CD&V-congres

(tijd) - De CVP is dood. Lang leve de CD&V. De christen-democratische achterban keurde dit weekend tijdens een druk bijgewoond congres niet alleen een naamsverandering goed maar ook een vernieuwd programma. Daarin is plaats voor het homohuwelijk, maar het migrantenstemrecht was voor de meeste afgevaardigden een stap te ver. Nu hij intern zijn positie versterkt heeft, wil voorzitter Stefaan de Clerck de kiezers terugwinnen die de partij de rug toegekeerd hebben. In de CD&V is ook plaats voor waardevolle politici uit andere partijen. De Clerck noemde expliciet de (ex-)VU en Agalev.