Stembusgang Pakistanverloopt zonder geweld

(tijd/afp) - De Pakistanen hebben gisteren een nieuw parlement verkozen. De opkomst was bedroevend laag: naar schatting een derde van de kiezers daagde op in de stemlokalen. De stembusgang verliep opvallend rustig. Bij confrontaties tussen aanhangers van rivaliserende politieke partijen vielen vier doden.