Stemmen bij volmacht aanvragen kan tot net voor 13 juni

(tijd) - Wie op 13 juni nalaat te gaan stemmen, kan in principe gestraft worden met een berisping of een geldboete. Sommige personen kunnen een andere persoon een volmacht geven om in hun plaats te kiezen. Daartoe moeten dan wel administratieve formaliteiten worden vervuld. Wie op 13 juni met vakantie is in het buitenland, heeft tot 29 mei de tijd om een volmacht aan te vragen. Andere personen die bij volmacht mogen stemmen, kunnen dit tot 11 juni aanvragen en zelfs tot 12 juni, als de dienst bevolking van de betrokken gemeenten op zaterdag open is. De wet somt zeven categorieën op van personen die in aanmerking komen om een volmacht te geven: